feedburner
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

feedburner count

READ MORE VERSI TERKINI

Labels:

Perkataan Read more atau baca seterusnya adalah biasa terdapat pada mana blog dan web.Read more ,tapi kali ini agak berbeza dengan yang terdahulu kerana sistem auto Read more kali ini,kita tidak perlu lagi menulis kod sebelum posting seperti <div class="fullpost"> dan sebahagian lagi setelah <div class="fullpost"> kerana dengan sistem auto read more ini semua posting kita akan terpotong dengan sendirinya. Selain itu juga sekiranya terdapat gambar dalam posting,ia terpapar dalam bentuk thumbnail pada halaman hadapan secara Automatik,tanpa perlu menukar apa apa setting lagi.Dibawah ini adalah contoh paparan Auto read more ini:

Nota : Jika anda pernah memasang read more sebelum ini ,anda perlu kembalikan ia seperti asal.Caranya ialah dengan Klik menu Layout dan pilih Edit HTML.Tandakan pada Expand Template Widget.Setelah itu delete kod read more lama anda yang berwarna merah seperti dibawah ini :

<div class='post-header-line-1'/>
<div class='post-body'>

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

<style>.fullpost{display:inline;}</style>

<p><data:post.body/></p>

<b:else/>

<style>.fullpost{display:none;}</style>

<p><data:post.body/></p>

<a expr:href='data:post.url'>Readmore</a>

</b:if>


<div style='clear: both;'/>Seterusnya ikuti langkah berikut:

1. Setelah anda login ke blogger, seterusnya masuk kemenu Layout dan pilih Edit HTML. Klik pada kotak"expand widget template" dan cari kod </head>.

2. Copy dan paste kod dibawah ini tepat di atas kod </head> yang anda cari tadi.<script type='text/javascript'>

var thumbnail_mode = "float";

summary_noimg = 250;

summary_img = 250;

img_thumb_height = 120;

img_thumb_width = 120;

</script>


<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

/******************************************

Auto-readmore link script, version 2.0 (for blogspot)

(C)2008 by Anhvo

visit http://en.vietwebguide.com to get more cool hacks

********************************************/

function removeHtmlTag(strx,chop){

if(strx.indexOf("<")!=-1)

{

var s = strx.split("<");

for(var i=0;i<s.length;i++){

if(s[i].indexOf(">")!=-1){

s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);

}

}

strx = s.join("");

}

chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2;

while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++;

strx = strx.substring(0,chop-1);

return strx+'...';

}

function createSummaryAndThumb(pID){

var div = document.getElementById(pID);

var imgtag = "";

var img = div.getElementsByTagName("img");

var summ = summary_noimg;

if(img.length>=1) {

imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';

summ = summary_img;
}


var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '</div>';

div.innerHTML = summary;

}

//]]>

</script>3. kemudian anda cari kod <data:post.body/>. bila anda jumpa kod tersebut. gantikan, kod <data:post.body/> dengan kod dibawah ini.


<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>

<div expr:id='"summary" + data:post.id'><data:post.body/></div>

<script type='text/javascript'>createSummaryAndThumb("summary<data:post.id/>");</script>

<span class='rmlink' style='float:left'><a expr:href='data:post.url'>READ MORE- <data:post.title/></a></span>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><data:post.body/></b:if>4.Kemudian klik save
5. Selesai.


Nota: : Kod yang mempuyai cetak tebal(bold) dan berwarna hijau, pada kod diatas mempunyai maksud seperti berikut.


var thumbnail_mode = "float"; (menunujukkan posisi gambar thumbnail pada kedudukan di sebelah kiri.

summary_noimg = 250; (menunjukkan berapa banyak huruf yang akan dipaparkan dalam posting anda tanpa gambar)gantikan mengikut keinginan anda)

summary_img = 250; (menunjukkan berapa banyak huruf yang akan dipaparkan dalam posting anda yangtanpa terdapat gambar) gantikan mengikut keinginan anda)

img_thumb_height = 120; (ukuran tinggi gambar yang akan dipaparkan)
img_thumb_width = 120; (ukuran lebar gambar yang akan dipaparkan)
READ MORE = gantikan dengan perkataan seperti baca seterus nya,baca lagi,seterunya dll.
0 comments:

Post a Comment